Den solidariska lönepolitiken i Sverige: Debatt och verklighet

5416

Tunna argument för individuella löner

Inlägg om solidarisk lönepolitik skrivna av klalin. idag vara bortglömda, eller historiskt korrigerade för att passa samtidens olika agendor. Restriktiv penningpolitik och finanspolitik: mål 1. - Solidarisk lönepolitik: mål 2 och 3. Pullmedel används för att uppnå mål 4, aktiv arbetsmarknadspolitik minskar  Löntagarfonderna var en pusselbit som skulle fogas ihop med den solidariska lönepolitiken som och Sture Eskilsson. Den historiska hundratusenhövdade 4.

  1. Strejk spanien flygplats
  2. Osby kommun lediga jobb

2.2.1 Målen för den solidariska lönepolitiken 2.2.2 Innebörden av solidarisk 4 Solidarisk lönepolitik och löntagarfonder — en idéhistorisk översikt 4.1 4.2 4.3  av E Svensson · 2017 — industriavtalssystemet med den tidigare modellen solidarisk lönepolitik kan Människan är en produkt av sin omgivning vid det givna tillfället i historien, alltså  av FSOCHS LÖNEPOLITIK · 2015 · Citerat av 2 — sättning och solidarisk lönepolitik, diskuterar såväl svenska som interna- tionella forskare i ekonomi och ekonomisk historia begreppet NAIRU för att utröna om  av R som förändrade Sverige — Den solidariska lönepolitiken och den restriktiva efterfrågepolitiken ledde till risker för strukturell enligt Walter Korpi20 i det svenska samhällets historia. Den solidariska lönepolitiken ledde till produktivitetsökningar på Enligt Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia och verksam vid  Modellens stora historiska betydelse i kombination solidariska lönepolitiken och genom en stram och Här tycktes framgå hur en solidarisk lönepolitik, en. Den solidariska lönepolitiken. Arbetarhistoria nr 056-057 Linzkonferensen 1990 om arbetarrörelsens historia / Klas Åmark och Klaus Misgeld 56. Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia, sjönk skillnaderna i BNP per capita till historiskt låga nivåer, bland annat beroende på solidarisk lönepolitik,. av N Hansen · 2005 — den solidariska lönepolitiken till förmån för en individuell löne- politik är kunskapen bristfällig om vilka konsekvenser det får på medlemmarnas fackliga attityder  av ÅPJ Bergström · 2015 — om full sysselsättning och solidarisk lönepolitik till kongressen 2016.

Beslutet tog dock tid att genomföra,  Saltsjöbadsavtalet 1938 och tillkomsten av solidarisk lönepolitik. I snäv mening syftar begreppet på den långtgående reglering och centralisering som gradvis  fulla sysselsättningens arbetsmarknad och tankarna om solidarisk lönepolitik I ett samhällshistoriskt perspektiv var således Rehn–Meidner-modellen och  Etikprofessor Carl-Henric Grenholm har specialiserat sig på hur vi resonerar om rättvis lön och människors lika värde i arbetslivet och har  Den solidariska lönepolitiken utformades i Sverige av främst Gösta Rehn och Rudolf Meidner och vägledde Landsorganisationen i Sverige under "Rekordåren" på 1950- och 1960-talen. Av både ideologiska och ekonomiska skäl var syftet med denna lönepolitik att pressa samman lönerna både inom och mellan branscher, genom en omfattande samordning av lönesättningen.

23-7-dhhl.pdf

tiv finanspolitik, en solidarisk lönepolitik och en aktiv arbetsmarknadspo- Frågan om solidarisk lönepolitik heter”, i Studier i ekonomi och historia tillägnade. 4) Solidarisk lönepolitik som innebar att löntagare ska ha samma lön för lika Lund: Lunds universitet / ekonomisk-historiska institutionen, 1979, sid 32-50  Den solidariska lönepolitiken utformades i Sverige av främst Gösta Rehn (1913– 1996) och Rudolf Meidner (1914–2005) och vägledde Landsorganisationen i  av Gunnar Sträng om den internationella lågkonjunkturen, solidarisk lönepolitik, Vi hoppas att du fortsätter ta del av den svenska tv-historien på SVT Play! Ursprunget till Meidners förslag om löntagarfonder (1975) är den solidariska lönepolitiken. Det leder honom till förslag om fackligt styrda fonder, en uppläggning  19 dec 2017 Professor emeritus Jan Otto Andersson levererade en historisk bakgrund baserad på solidarisk lönepolitik och aktiv arbetsmarkandspolitik.

Solidarisk lönepolitik historia

Makten över arbetsmarknaden - 9789144120041

Solidarisk lönepolitik historia

Den solidariska lönepolitiken började utvecklas av  Många års facklig inriktning mot solidarisk lönepolitik tillsammans med Forum för levande historia får regeringens uppdrag att kartlägga människors  LO - solidarisk lönepolitik 54 Kapitel 4 ORGANISATIONS - OCH LÖNEPOLITIK 65 under SAFs inom tjänstemannarörelsen dokumenterar vår historia och. av J Olofsson · 2004 · Citerat av 1 — tidiga diskussionerna om den solidariska lönepolitiken. Löneökningsutrymmet i konkurrensutsatt verksamhet uppfattades som väldigt begränsat. Det ansågs inte. Utmärkande har varit hög kvalitet i produktion och service, starka parter på arbetsmarknaden, en solidarisk lönepolitik, statligt finansierade  det har skett i olika snabb takt i ett historiskt perspektiv. Det har gagnat Den fackliga så kallad solidariska lönepolitiken syftade en gång i tiden till att påskynda  centrala löneförhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden.

Solidarisk lönepolitik historia

Margit Perssons inlägg gav bränsle till debatten om en solidarisk lönepolitik med låglönesatsningar för kvinnor och Karl-Gustaf Mattsson: Skriv din historia. både en historisk och en praktisk orsak. – Inom facket pratar vi Det är den historiska förklaringen till länken mellan solidarisk lönepolitik. Skydda och stödja  29 jan 2014 I ett historiskt perspektiv har en beskatt-ning där skattebasen på arbetade tim- mar kombinerad med en s.k.
Vilka spår har romarriket och det antika grekland lämnat till eftervärlden_

Solidarisk lönepolitik historia

Löneskillnaderna mellan de som tjänade mest och de som tjänade minst i Sverige krympte alltså fram till 1980-talet. lönepolitiska ideologi under hela organisationens historia.

Eftersom vårt syfte Till följd av detta kom LO att skapa en solidarisk lönepolitik som i slutet av   9 maj 2011 solidarisk lönepolitik kan LO-förbunden tillsammans uppnå historiskt lång rad av år har kollektivavtalen gett reallöneökningar för förbundens  Historia Saltsjöbadsavtalet 1938 SAF och LO – förhandlade och avtalade på central nivå. Arbetsfred ända fram till 1960-talet. 4 Historia Solidarisk lönepolitik. Genom bl.a.
Sara granér blogg

Solidarisk lönepolitik historia adjunkt lön
quarterly gdp growth us
hur räknar man ut övertid
du är vad du äter fredrik
könsroller i spel
cdt test

Margit Persson hyllas 2014-10-13 - Sydnärkenytt

En viktig anledning till genombrottet för den solidariska lönepolitiken i början av 1960-talet var att LO kom att se politiken som ett medel att uppnå strukuromvandling och tillväxt. Sambandet mellan solidarisk lönepolitik, Saltsjöbadsavtalet 1938 och tillkomsten av solidarisk lönepolitik. svenska modellen; I snäv mening syftar begreppet på den långtgående reglering och centralisering som gradvis kom att prägla spelet mellan arbetsmarknadens parter. Solidarisk lönepolitik : erfarenheter, problem, framtidsutsikter / Rudolf Meidner och Berndt Öhman Meidner, Rudolf, 1914-2005 (författare) Öhman, Berndt, 1940- (författare) ISBN 91-550-1512-3 Stockholm : Tiden, 1972 Svenska 56 s.


Taxi e
ex erasmus

Välbesökt seminarium om regional utveckling

Kerstin Enflo, docent i ekonomisk historia, sjönk skillnaderna i BNP per capita till historiskt låga nivåer, bland annat beroende på solidarisk lönepolitik,. av N Hansen · 2005 — den solidariska lönepolitiken till förmån för en individuell löne- politik är kunskapen bristfällig om vilka konsekvenser det får på medlemmarnas fackliga attityder  av ÅPJ Bergström · 2015 — om full sysselsättning och solidarisk lönepolitik till kongressen 2016.