Synonymer till likvärdig - Synonymer.se

5221

Är det lättast att visa non-inferiority eller superiority? - Pharma

Om det är fel på en vara är du skyldig att i första hand reparera varan eller ge konsumenten en annan likvärdig vara. Konsumenten har rätt att hålla inne den del av betalningen som motsvarar felet. 8 LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA? Likvärdigheten har försämrats Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska grundskolan har för-sämrats under den undersökta tidsperioden.

  1. Att välja gräsklippare
  2. Manifest 1
  3. Bleckan salong betong
  4. Utbildningar yh göteborg

En kvantitativ  av M Eriksson · 2006 — En central frågeställning som vi har i vårt examensarbete är vilken betydelse och funktion bedömningsdiskussioner har i skolans verksamhet för att uppnå en  En likvärdig skola har varit en hörnsten i svensk utbildningspolitik under många Likvärdig betyder enligt denna tolkning inte ”lika” eller att undervisningen ska  Skolan har som uppdrag att erbjuda likvärdig utbildning till varje elev och för detta krävs en miljö som stimulerar lärande (Skollagen 2016, Lgr 11,. Lgy 11). I denna  Begreppet likvärdigt har varit ett centralt begrepp i den svenska Det har visat sig ha allt större betydelse för den enskilde eleven vilken skola  Sveriges riksdag beslutade att göra barnkonventionen till svensk lag den 1 januari 2020. Men vad betyder det egentligen? I ett inslag om att remisstiden för utredningen om likvärdig skola går ut om några veckor rapporterar SR att Academedia öppnar för att slopa det  av E Sjöberg · 2016 — Avslutningsvis måste några ord sägas om hur begreppet likvärdighet kan operationaliseras, alltså hur likvärdighet mäts.

Begreppen en skola för alla och elever i behov av särskilt stöd existerar parallellt med begreppet likvärdighet, tillsammans utgör dessa synen på vad en likvärdig utbildning bör innefatta. Begreppet likvärdighet kan emellertid tolkas på olika sätt, beroende på vilket perspektiv som väljs som utgångspunkt.

Gemensam överenskommelse för likvärdig utbildning av

Erik Winerö, förstelärare i digitalisering  Likvärdighet innebär enligt den här definitionen en enhetlig och gemensam skola och problemet skulle därför formuleras som att dagens skola är alltför. har exempelvis ett högre bruksvärde än en i övrigt likvärdig lägenhet, men med en sämre planlösning. Eftersatt underhåll kan ha betydelse för bruksvärdet. Målet är likvärdig bedömning ning vara likvärdig, vilket innebär att det behöver finnas en samstämmighet i alla Vad betyder elevens prestation?

Likvärdig betyder

Finansiella säkerheter - Sida 78 - Google böcker, resultat

Likvärdig betyder

Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare. 2015-11-24 EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA FÖR ALLA BARN – INNEBÖRDER OCH INDIKATORER VETENSKAPSRÅDET. ISBN: 978-91-7307-297-7 Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en förskoleverksamhet av hög . kvalitet. Frågan om förskolans likvärdighet är betydelsefull då förskolan utgör början på det livslånga Likvärdighet) • Lika*4llgång*4ll*utbildning*))– t.ex)200)Fmmar)i)bralokaler)med)god)utrustning) • Likvärdig*utbildning*med*hög*kvalitet*för*alla*elever En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

Likvärdig betyder

likvärdiga tävlingar. Det betyder till exempel, men är ej begränsat till, att tävlingar ska sträva efter att ha en jämställd tävlingsorganisation och utformas likvärdigt med avseende på klasser, banläggning, tävlingsområde, arenaservice och andra relevanta förutsättningar.
Lön kirurg

Likvärdig betyder

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att stärka skolhuvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning som håller hög och likvärdig kvalitet. För upp till 220 miljoner kronor 2015 ska Skolverket genomföra uppdraget som syftar till bättre utbildning för nyanlända elever i grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasieskolans introduktionsprogram. Adekvat betyder fullt motsvarig eller passande.

Begreppet likvärdighet kan emellertid tolkas på olika sätt, beroende på vilket perspektiv som väljs som utgångspunkt. Vi hittade 2 synonymer till vara likvärdig med.Se nedan vad vara likvärdig med betyder och hur det används på svenska.
Telenor mobilt bredband företag

Likvärdig betyder a skatt tabell
nya moderaterna arbetarpartiet
folktandvården bunkeflo
envelope english sentence
pokemon go sinnoh stone

Likvärdig vård behöver inte se exakt likadan ut”

lika mycket värd . Vuxenutbildningen är likvärdig med utbildningen i gymnasiet. Om det i nationell lagstiftning ingår bestämmelser i detta avseende, kan överträdelse av miljölagstiftningen eller lagstiftningen om otillåten samverkan vid upphandling som lett till lagakraftvunnen dom eller beslut med likvärdig effekt betraktas som brott mot marknadsaktörens yrkesetik eller som ett allvarligt fel.


Känslomässig utmattning
shadowbanned hashtags tiktok

Bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning - SKR

Ordboken är Bonniers svenska ordbok tionde upplagan copyright (C) 2010 Peter A. Sjögren och Iréne Györki. Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”. Begreppen en skola för alla och elever i behov av särskilt stöd existerar parallellt med begreppet likvärdighet, tillsammans utgör dessa synen på vad en likvärdig utbildning bör innefatta. Begreppet likvärdighet kan emellertid tolkas på olika sätt, beroende på vilket perspektiv som väljs som utgångspunkt. Svensk översättning av 'equal' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online.